هشدار ایران خودرو نسبت به استفاده غیراستاندارد از جافندکی ۵ اسفند ۱۳۹۹ شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو نسبت به استفاده غیر مجاز از جافندکی از سوی برخی دارندگان خودرو که سبب بروز آتش سوزی در قسمت داشبو...

ادامه مطلب