هشدار ایران خودرو نسبت به استفاده غیراستاندارد از جافندکی ۵ اسفند ۱۳۹۹ شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو نسبت به استفاده غیر مجاز از جافندکی از سوی برخی دارندگان خودرو که سبب بروز آتش سوزی در قسمت داشبو...

ادامه مطلب

در پی کشف قطعات تقلبی عرضه شده در یکی از سایت‌های معتبر فروش آنلاین کشور

در پی کشف قطعات تقلبی عرضه شده در یکی از سایت‌های معتبر فروش آنلاین کشور ایساکو در خصوص عرضه قطعات تقلبی در سامانه‌های فروش آنلاین هشدار داد ۵ خرداد ۱۴۰۰ شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو در پی کشف فرو...

ادامه مطلب

هشدار.شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو هشدار داد

شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو هشدار داد فروش آنلاین با عنوان «توزیع سهمیه‌ای قطعات» جعلی است ۹ خرداد ۱۴۰۰ شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو هرگونه فروش قطعات به صورت آنلاین تحت عن...

ادامه مطلب

کاربرد فندک

هشدار ایران خودرو نسبت به استفاده غیراستاندارد از جافندکی ۵ اسفند ۱۳۹۹ شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو نسبت به استفاده غیر مجاز از جافندکی از سوی برخی دارندگان خودرو که سبب بروز آتش سوزی در قسمت داشبو...

ادامه مطلب